Arduino ile LDR Kullanımı Led Yakan Foto Direnç Devresi

Robotik ve Arduino Kodlama ve Proje Geliştirme

LDR ile LED Kontrolu_robotik.cc

Arduino ile LDR Kullanımı Led Yakan Devre

Arduino LDR Light Dependent Resistör  (Işığa Bağımlı Direnç) yada Foto Direnç olarak bilinen devre elemanı ile Led Yakan devre uygulamasında öncelikle LDR hakkında bilgi verilecektir.

LDR NEDİR?

LDR Light Dependent Resistör Işığa bağımlı direnç kelimesinin kısaltılmış adı verilen bir çeşit dirençtir. Foto direnç olarak da isimlendirilir. Direnç değeri ışık arttıkça azalır. Işık azaldıkça artar.

LDR SEMBOLÜ NEDİR?

LDR Rembolleri

İki farklı şekilde gösterilebilen LDR sembollerinde ortak nokta ışığı temsil eden iki okun bulunmasıdır.

LDR ÇALIŞMA PRENSİBİ

LDR bir direnç çeşitidir ve her direnç akıma karşı bir zorluk gösterir. LDR’de iç yapısı gereği bu özelliğe sahiptir. Ancak farkı iç yapısında   bulunan Kurşun Sülfat  nedeniyle direnç değeri ışıkla değişiklik göstermektedir.Elektrik bilindiği gibi elektron akımı ile oluşur. Işık miktarının artması LDR’de bununan elektronların enerji sevilerinin artmasına, atomlar arasındaki bağların zayıflamasına  sebep olur. Bu sayede de üzerinden geçen akıma gösterdiği zorluk azalır. Ortam karardıkça elektronları enerjisi düşer ve atomlar arası hareket etme kabiletleri azalır. Bu nedenle de elektron hareketi yavaşlar, yani LDR’nin direnci artar. LDR’nin devrede bağlantı şekline göre ışıkta aktif olan ya da karanlıkta aktif olan devreler tasarlanabilir.

ARDUİNO LDR BAĞLANTI ŞEMASI

LDR ŞEMA

LDR Arduino‘ya Analog girişler üzerinden bağlanmaktadır. Ancak tek başına bağlanmaz.  Bir direnç ile seri olarak bağlanır ve Gerilim Bölücü elde edilir. Bağlantı şekline baktığımızda LDR 5V’a, R1 direnci ise GND ye bağlanmıştır. LDR üzerine ışık geldigi zaman Direnç değeri düşecektir. Bu nedenle de R1 direnci üzerinde daha fazla gerilim düşümü olur. Arduino Analog girisinden okunan 5 Volttur. Ancak 5V değeri programlama aşamasında kullanılmaz. Bunun yerine 5Vluk değer 210 Bitlik bir sayısal değere dönüştürülür. Bu değer 5Voltluk giris değerini 1024 parçaya bölmek anlamına gelmektedir. Yani arduino 0,0048Volt hassasiyetindeki değişimleri algılayabilmektedir. Devre çalıştığı anda ortamın ışık miktarına göre 1024 e daha yakın bir değer elde edilecektir. Ancak LDR üzeri kapatılırsa iç direnci yükselir ve üzerinden daha az akım geçer ve dolayısıyla Arduino girişine uygulanan gerilim değeri de düşer. Devrenin çıkışına bağlanacak olan LED‘in hangi ışık değerinde yanacağını belirlemek tamamen tasarımcının inisiyatifindedir.

 

Arduino ile LDR Kullanımı Led Yakan Devre Şeması

LDR ile LED Kontrolu_robotik.cc

Devre şemasında yukarıda belirtildiği gibi LDR ile 10KOhmluk direnç birbirine seri bağlıdır. İki direnç arasından çıkan Mavi renkli kablo Arduino’nun A0  numaralı Analog girişine bağlıdır. LED ise Arduino’nun 13 Nolu Digital çıkışına 220Ohmluk direnç ile seri bağlanmaktadır. 220Ohmluk direnç çalışma gerilimi 2 Volt civarında olan LED i korumak için kullanılmaktadır. LED’in direk olarak Arduino çıkışına bağlanması tavsiye edilmez.

 

Arduino ile LDR Kullanımı Led Yakan Devre Kodları


/*
www.robotik.cc
LDR ile LED kontrolu
*/
#define LDRPin A0
#define ledPin 13
int giris;
void setup() {
pinMode(LDRPin,INPUT);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
}
void loop() {
giris=analogRead(LDRPin);
// Giriş değeri 0-1023 arasında olmaktadır.
if (giris>850) { // 850 değeri ortam ışık derecesine göre değiştirilebilir
digitalWrite(ledPin,HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin,LOW);
}
}

Arduino ile LDR Kullanımı Led Yakan Devre Kodları Çalışması

Programda giris adında tam sayı cinsinden bir değişken tanımlaması yapılmıştır. 13 Nolu Dijital Port çıkış olarak belirlenmiştir. A0 numaralı Analog Port ise giriş olarak belirlenmiştir.

giris=analogRead(LDRPin);

kodu ile Analog girişten okunan değer giriş değişkenine aktarılmaktadır.

if (giris>850) {

Eğer giriş değeri 850’den fazla ise LED’i yak.

850 değeri değiştirilerek LED’in hangi ışık değerinde yanacağı belirlenebilir. Ortam karardıkça LED yanmaya başlayacaktır.

else {
digitalWrite(ledPin,LOW);
}

eğer giriş değeri 850 ve altında ise LED‘i söndür.

Arduino ile LDR Kullanımı Led Yakan Devre Kodlarını İndir