Arduino ile Led Yakmak

Robotik ve Arduino Kodlama ve Proje Geliştirme

Arduino ile Led Yakmak

Arduino Dersleri kategorisinde temel konulardan olan Led Yakma, programlama dilleri eğitimindeki “Hello World” uygulaması gibi düşünülebilir. Hello World uygulamaları ilk yapılan uygulamalardır. Amaçları konuya giriş yapmak ve uygulamayı hatasız çalıştırabilme becerisini kazanmaktır. Biz de sizlere önce basitten başlamayı, uygulamayı hatasız çalıştırabilme becerisini kazanmanızı sağlamanız amacıyla bu uygulamayı hazırladık.

Uygulamada Kullanılacak Malzemeler

  • Arduino Uno MikroDenetleyici
  • 1 Led
  • 330 Ohm değerinde bir direnç
  • BreadBoard
  • Erkek-Erkek iletken

Devre Bağlantı Şeması

 

Devre bağlantısı incelendiğinde Kırmızı Led’in doğrudan Arduino çıkışına bağlanmadığı görülmektedir. Arduino Dijital çıkışları 5V değerinde bir gerilim vermektedir. Ancak bu gerilim değeri Led için uygun değildir. Kullanılan Led 1.5V civarında bir çalışma gerilimine sahiptir. Bu nedenle LED’e seri bağlı bir direnç kullanılmıştır. Bu direnç uygulanan 5 Voltluk gerilimin tamamının LED üzerine uygulanmasını engelleyen bir gerilim bölümüdür. Direnç değeri 330 Ohm olarak kullanılmıştır. Bu değer 220 Ohm ile 470 Ohm arasında değiştirilebilir.

PROGRAM KODLARI


#define ledPin 9
void setup() {
// ledPin olarak tanımlanan 9 nolu digital portu çıkış olarak ayarla
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED in yanması için portu HIGH yap, çıkışa 5V gönder
delay(1000); // 1000 milisaniye yani 1sn bekle
digitalWrite(ledPin, LOW); // LED in sönmesi için portu LOW yap, çıkışa 0V gönder
delay(1000); // 1000 milisaniye yani 1sn bekle
}

Programın Açıklaması

Programın ilk satırında define komutu kullanılmıştır. Define komutu sabit değer tanımlamak için kullanılmaktadır.

void setup()  fonksiyonunda sadece bir kez çalışacak olan komutlar yazılmaktadır. pinMode komutu ile ledPin olarak tanımlanan sabit değeri OUTPUT yani çıkış olarak tanımlıyoruz.

void loop() fonksiyonu ise sürekli tekrarlanan komutlar yazılmaktadır. digitalWrite komutu digital çıkışlardan HIGH (5V)  yada LOW (0V) olarak değer gönderilmesini sağlamaktadır.

delay komutu ise belli bir süre için programın beklemesi sağlamaktadır. delay komutunda süre milisaniye olarak verilir. 1000 milisaniye 1 saniyelik gecikme sağlamaktadır.

Programda LED 1 saniye yanık 1 saniye sönük kalarak sürekli tekrarlanan bir döngü oluşturmaktadır.