Mikroislemci ile Mikrodenetleyici Arasındaki Farklar Nelerdir

Robotik ve Arduino Kodlama ve Proje Geliştirme

Mikroislemci ile Mikrodenetleyici Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mikroişlemci ile Mikrodenetleyici arasındaki en temel fark Mikrodenetleyicilerde gömülü olarak bulunan belleklerinin olmasıdır. Bu bellekte program depo edilir ve çalıştırılır. Bu nedenle Mikrodenetleyicilerin açılış ve kod işleme hızları çok daha iyidir. Ancak gömülü sistem kullanımı nedeniyle bellek kapasitesi sınırlıdır. Piyasada bulunan Mikrodenetleyiciler maksimum 2 Mb programlama belleğine sahiplerdir. Bu miktar uygulamaların da belli bir limitte kalmasına neden olmaktadır.

Mikroişlemciler ise gömülü bir belleğe sahip değillerdir. Bellekler program ve depolama aracılığıyla harici olarak sisteme dahil edilirler. Açılışta programlar Ram belleklere yüklenirler. Bu nedenle açılış hızları Mikrodenetleyicilere göre yavaştır. Ancak Belleklerin arttırılabiliyor olması nedeniyle yüksek kapasiteli uygulamalar geliştirilebilir ve çalıştırılabilir.

Diğer bir farklılık ise Besleme gerilimleridir. Mikrodenetleyiciler tek bir besleme voltaj değerine ihtiyaç duyarlarken Mikroişlemcilerde Bellek ve diğer harici birimler nedeniyle farklı besleme gerilimi değerlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle de Mikroişlemcilerin güç kaynaklarında birçok farklı gerilim değerleri bulunmaktadır.

Mikroişlemciler temel anlamda Bilgisayar Sisteminin en önemli bileşeni, kalbidir. Mikrodenetleyiciler ise bir gömülü sistemin en önemli bileşeni olarak kabul edilebilir.

Mikrodenetleyicilerde kendi dahili belleğine, giriş/çıkış birimlerine ve sayıcılara sahiptir. Mikroişlemciler ise giriş/çıkış ve bellek birimleri harici olarak eklenmek zorundadır.

Mikroişlemciler kompakt uygulamalarda kullanılması verimli değildir. Mikrodenetleyiciler ise kompakt, küçük sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Mikroişlemciler ve kullanılan harici birimler toplamda pahalı bir kurulum maliyetine sahipken, Mikrodenetleyiciler oldukça ucuz kurulum maliyetine sahiplerdir.

Mikroişlemciler ve çevre birimlerinin güç tüketimleri fazla olduğu için batarya kullanılan sistemler için uygun değildir. Mikrodenetleyiciler ise çok az akım çekmesi nedeniyle bataryalı sistemler için idealdir.

Mikroişlemci kullanılan sistemler fiziksel olarak daha büyüktür, Mikrodenetleyiciler ise oldukça az yer kaplarlar.

Çoğu mikroişlemci de güç tasarrufu modları yoktur. Ancak Mikrodenetleyicilerde güç tasarrufu modları, boşta çalışma modları bulunmaktadır.

Mikroşlemciler genelde kişisel bilgisayarlarda kullanılırken, Mikrodenetleyiciler ise çamaşır makinesinden, Mp3 çalara birçok farklı araçta kullanılabilmektedirler.

Mikroişlemciler genel olarak von Neumann Mimarisi olarak bilinen programların ve verilerin aynı bellekte saklanması prensibine göre tasarlanırlar. Mikrodenetleyiciler ise program ve verilerin ayrı saklandığı Harward Mimarisini kullanmaktadırlar.

 

 

 

Bir cevap

  1. […] Mikroislemci ile Mikrodenetleyici Arasındaki Farklar Nelerdir […]

Yorumlar kapatıldı.